Radon

Radon
Základní informace o radioaktivním plynu radonu. Vznik, nebezpečí, prevence.
Radon je plyn a vzniká radioaktivním rozpadem nestabilních prvků
Zdroje radonu jsou geologické podloží, stavební materiál, podzemní voda
Radioaktivní plyn a jeho rozpadové produkty zůstávají v plicích a zhoubně působí na lidský organismus
Radioaktivní plyn migruje z geologického podloží do atmosféry
Radon se hromadí pod základy domu a dosahuje vysokých koncentrací
Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně stanovila únosnou mez zamoření stavebního objektu radonem
Cílem stavebních prací je snížit pronikání radonu do objektu